Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

pdfUitgangspunten_wijkraad_West_2019.pdf  
pdfLange_Termijnagenda_voorjaar_2019.pdf

Vergadering 12 november 2019

Op deze vergadering is een presentatie gegeven van de plannen met gebouw De Munt. Het gebouw heeft een nieuwe eigenaar gekregen en wordt nu herontwikkeld. Het idee is het pand als historisch icoon te behouden, en veel ruimte te bieden voor ontmoeting. Het is nu een naar binnen gekeerd gebouw en het zou mooi zijn als het meer open wordt. Open voor de buurt, en ook voor buiten de buurt. Voor de invulling van het gebouw wordt gedacht aan verschillende kleinschalige functies, zoals bijvoorbeeld horeca aan de zijkant van het gebouw. 
Om de parkeerdruk in de wijk niet te laten toenemen zal gestimuleerd worden om met OV of langzaam verkeer te komen.
Oplevering: december 2021.

Het tweede belangrijke bespreekpunt was de toekomst van de wijkraden. Het kwam goed uit dat ook wijkwethouder Lot van Hooijdonk deze vergadering bijwoonde. Zij stelde dat de gemeente vooral op zoek is naar de stemmen die zich niet makkelijk laten horen. Dat is een belangrijke drijfveer voor dit veranderproces geweest. De gemeente vraagt van de wijkraadsleden om van zichzelf een multiplyer te maken: dus niet alleen de mening van de wijkraad laten horen maar actief op zoek gaan naar het gesprek in de wijk, om dat op gang te brengen. Dan kun je een belangrijke rol spelen in signalering en agendering van thema’s. En dat heeft meer invloed op gemeentelijk beleid dan het klassieke adviesrecht.
Wijkraad West staat hier op zich niet negatief tegenover. Het was ook voor de wijkraad duidelijk dat het oude adviesrecht niet meer werkte, en de wijkraad was al zoekende naar manieren om dichter in de buurt te komen van de verschillende buurtgroepen, om zo beter te kunnen opereren als spreekbuis van de mensen met wie de wijkraad in verbinding staat.
Al met al ziet Wijkraad West veel mogelijkheden om dwarsverbanden te leggen. Een breder draagvlak is een goed streven.

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand. De volgende wijkraadvergadering is op 10 december 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Volgende vergaderingen

Vergaderingen vinden plaats elke 2e dinsdag van de maand - Buurthuis Rosa Malakkastraat 6

De volgende data zijn:

  • 18 juni (eenmalig verplaatst! dus niet op de 11e deze keer)
  • 9 juli
  • augustus geen vergadering
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december 2019