Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 8 Mei 2018

Belangrijkste thema van de vergadering van 8 mei was de veiligheid, en dan met name op Kanaalstraat/Damstraat. Onlangs is er een vrij ernstig incident geweest, met geweld, en bewoners van de wijk ervaren een toenemend gevoel van onveiligheid. Het wijkbureau zet hier veel inspanning op maar het heeft niet altijd het gewenste resultaat, en veel bewoners hebben behoefte aan meer en hardere maatregelen.

Het tweede grote thema was de wijkopgaven. Het wijkbureau wil graag zoveel mogelijk wijkbewoners bereiken die willen meedenken met de gemeente, zodat de gemeente datgene in de wijk kan doen waar de samenleving ook echt behoefte aan heeft. Advisering vanuit de wijkraad  is dan ook gewenst: hoe krijg je zoveel mogelijk burgers betrokken, welke communicatiekanalen moeten gebruikt worden? Een voorbereidingsgroepje van de wijkraad denkt hierover mee.