Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 24 januari 2017

Kanaalstraat/Damstraat

Hoofdthema van de wijkraadvergadering van 24 januari was de aanpak van de Kanaalstraat/Damstraat. Projectleider Frans Werther was voor de tweede keer bij de wijkraad te gast, om te vertellen over de vorderingen in het proces. 

Er is veel gebeurd. Frans heeft inmiddels heel wat informatie verzameld over de Kanaalstraat/Damstraat, van mensen die er wonen, mensen die er een winkel hebben, en van mensen die er boodschappen doen. Daar gaat hij mee aan de slag, met als doel om begin mei een “Visie Kanaalstraat/Damstraat” aan het college te presenteren die door de samenleving gedragen wordt. 

Er wordt tot nu toe zeer actief door allerlei belanghebbenden aan dit proces deelgenomen, dus wellicht gaat het lukken om inderdaad tot een gedragen visie te komen! 

In het tweede deel van de vergadering is gesproken over het zomerprogramma van het OV: het lijkt erop dat de busverbindingen vanuit West/Kanaalstraat met de rest van de stad verbeterd worden. Het punt komt een volgende keer op de wijkraad terug, evenals punten als duurzaam wonen, onderwijs, Cartesiuskwartier enwestelijke stadsboulevard.

De wijkraad heeft helaas afscheid moeten nemen van Rianne Bakker, die vanwege haar werk geen tijd meer voor de wijkraad kon vrijmaken. Met veel dank voor haar inzet!