Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 21 juni 2016

Westelijke stadsboulevard

De vergadering van 21 juni was de laatste wijkraadvergadering voor de zomer. Hij stond in het teken van verkeer, met name de inrichting van de Westelijke Stadsboulevard. Dit project is 4 km lang. Het begint bij het 24 Oktoberplein, gaat naar Spinozaweg, Thomas à Kempisplantsoen, Cartesiusweg, en dan houdt het voor deze wijk op. Maar uiteindelijk loopt het door tot aan de Marnixbrug/Marnixlaan. Het is opgeknipt in 5 deelgebieden:

delgeboeden

Drie daarvan vallen in West:

  • 3. Vanaf Spoorlaan Utrecht – A'dam naar Spoorlaan Utrecht – Den Haag
  • 4. Spoorlaan Utrecht – Den Haag en Spinozabrug met Majellaknoop
  • 5. Vanaf Spinozabrug tot aan 24 Oktoberplein en Oog in Al.

De beide projectleiders willen met heel veel mensen samen een ontwerp maken voor de inrichting van deze stadsboulevard.

De wijkraad heeft aangedrongen op spoed, het project duurt al zo lang en de veiligheid is in het geding, met name die van fietsers. Een ander probleem is de mobiliteit van het autoverkeer in West.

De wijkraad heeft ervoor gepleit om alsnog een betere aantakking te maken op de A2 zodat het autoverkeer sneller de wijk uit is.

Er is uitgebreid gesproken over Het Fris Alternatief, een buurtinitiatief met het voorstel om van de Thomas à Kempisweg een groene zone te maken voor fietsers en voetgangers, de weg af te sluiten voor autoverkeer, en voor het autoverkeer een bypass te ontwerpen zodat dat met een kleine slinger om het huidige Thomas à Kempisplantsoen heenrijdt. Buurtbewoners en corporaties hebben al enthousiast gereageerd; de gemeente heeft het verkeerskundig laten onderzoeken en neemt het mee als volwaardig alternatief.

Drempels Laan van Nieuw Guinea

Veel zaken die in de wijk spelen zijn aan de orde geweest maar de drempels op de Laan van Nieuw Guinea staken daar wel boven uit, omdat daar veel reuring over is ontstaan. Omwonenden vrezen dat de drempels niet steil genoeg gemaakt zijn waardoor het verkeer er alsnog met hoge snelheid overheen kan rijden. De wijkraad zal een signaal neerleggen bij verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. Zie verder de vele artikelen in de pers over dit onderwerp!