Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 20 september 2016

Op de vergadering van 20 september 2016 was het buurtteam sociaal, anderhalf jaar na de start, weer te gast bij de wijkraad. Dit was het hoofdthema van de vergadering.

Er is over en weer veel informatie uitgewisseld.

De buurtteammedewerkers vertelden dat ze inmiddels 1500 hulpvragen hebben behandeld.

Wat opvalt voor Wijk West is dat er nogal wat mensen zijn met psychiatrische problematiek (ook op straat), en veel mensen met financiële problemen en schulden. Binnen het buurtteam is veel kennis voorhanden dus veel hulpvragers kunnen door het buurtteam zelf geholpen worden. In een aantal gevallen is het nodig een beroep te doen op een andere hulpverleningsinstantie.

De buurtteammedewerkers proberen veel in de wijk te zijn en ook bijeenkomsten bij te wonen, zodat hun netwerk steeds groter wordt. Zij werken met veel andere instanties samen en proberen het aantal samenwerkingspartners nog steeds uit te breiden.

Ook de eenzame ouderen in Oog in Al zijn bij het buurtteam in beeld. Door middel van een flyer-actie, met name in Oog in Al, probeert het buurtteam mensen in de buurt aan elkaar te koppelen (vraag en aanbod), zodat mensen meer en meer iets voor elkaar gaan betekenen.

Wie contact wil met het buurtteam kan altijd mailen: west@buurtteamsutrecht.nl. Voor meer info zie http://www.buurtteamsutrecht.nl/buurtteam-west

Andere onderwerpen die tijdens deze vergadering aan de orde kwamen:

  • de rolcontainers met bedrijfsafval in de Kanaalstraat die 24 uur per etmaal op straat staan (>> oplossing wordt gezocht)
  • voortgang van sanering bij pand Rabobank Laan van Nieuw Guinea (>> nog geen voortgang te melden, contacten worden hernieuwd)
  • horeca Kanaalstraat (>> visie wordt ontwikkeld)
  • verwijderen van paaltjes (>> oproep om niet de paaltjes bij het tunneltje bij DE te verwijderen, met het oog op risico dat automobilisten het tunneltje dan gaan gebruiken).

Tot slot: Na een periode van vervanging in de gemeenteraad is Fred Dekkers weer terug in de wijkraad.