Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 17 mei 2016

Sociale veiligheid in West

Belangrijk agendapunt was de sociale veiligheid in West. Koen Osterhaus (gebiedsmanager veiligheid op het wijkbureau) en Michel Klaus (politie) presenteerden de cijfers uit het Integraal Veiligheidsplan. Uit die cijfers blijkt dat Wijk West veiliger geworden is: het blijkt zelfs de veiligste wijk van heel Utrecht te zijn.

Door de wijkbewoners zelf wordt dat echter anders ervaren, vooral als het gaat over de Kanaalstraat. Vanuit de wijkraad is de dringende oproep gedaan om meer inzet te plegen op Toezicht en Handhaving, maar ook om datgene wat goed gaat (of beter is geworden) naar buiten uit te dragen. Want ook dat zal het gevoel van veiligheid doen toenemen.

Whatsapp-groepen voor buurtpreventie blijken veel nut te hebben; de wijkraad heeft gevraagd ook bordjes in de wijk te plaatsen die erop wijzen dat er een whatsapp-groep is, zodat bezoekers zich ervan bewust zijn dat ze in het vizier gehouden worden.

Muntplein

Een tweede belangrijk agendapunt was een plan voor de Muntkade dat ontworpen is door twee studenten van de HKU. De wijkraad vond het een prachtig ontwerp maar wees ook op een aantal nadelen en risico's. De beide studenten gaan daarmee aan de slag. De Muntkade is een plek met veel potentie, een perfecte locatie om een pareltje van de stad van te maken!